You are here:
JA slide show

Tài liệu về tiêu chuẩn nước sạch của ASTM

ASTM ra đời trước các tổ chức tiêu chuẩn hóa khác như: BSI (1901), DIN (1917) và AFNOR (1926). ASTM có vai trò ảnh hưởng so với các tổ chức tiêu hóa khác và là tổ chức tiêu chuẩn hóa lớn nhất thế giới. Với qui trình thống nhất, ASTM hỗ trợ hàng ngàn ủy ban kỹ thuật tự nguyện với hơn 12000 tiêu chuẩn. Xin mời click vào hình để dowload

Link: http://www.mediafire.com/download.php?8pywenaow1kuspo

Tiêu chuẩn về sinh hoạt của Việt Nam

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm.

Download tại đây

Quy chuẩn về chất lượng nước ăn uống

Quy chuẩn này quy định mức quy định giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống

Download tại đây

 

Hướng dẫn về chất lượng nước uống (Guidelines for Drinking-water Quality)

Bản hướng dẫn về chất lượng nước uống của World Health Organization. Tài liệu PDF (Tiếng Anh)

Để download tài liệu vui lòng click vào hình hoặc tải tại đây

Linkmedifire: http://www.mediafire.com/?9y7k2wzrg0v0jiy