You are here:

CÔNG TY MONAKI - 62 đường 2/9 - TP. Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG
 Địa chỉ:
Công ty TNHH MTV MONAKI
62, đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng
ĐT: 0511.3574943 DĐ: 0905.724399

Di động: 0905.724399
http://monaki.com.vn/

Thông tin chi tiết: Tổng đại lý tại miền trung